Kielce

„[…] z dala od codziennych trosk”

1 dzień

Przejazd do Opatowca, Wiślicy i Pińczowa. Zwiedzanie Pałacu Biskupów Krakowskich oraz barokowej Katedry w Kielcach. Obiadokolacja, nocleg.

2 dzień

Śniadanie. Zwiedzanie Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Przejazd do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, wizyta w Klasztorze Bernardynów z relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Spacer po Ruinach Zamku w Chęcinach, zwiedzanie Muzeum Zegarów w Jędrzejowie. Powrót na miejsce zbiórki.